Nàm thế lào » Bá Sỹ Phạm's Blog
widget-sidebar-accordion-menu

Tạo widget sidebar menu tùy biến chuyên nghiệp cho wordpress

Widget sidebar menu mặc định của wordpress rất kém, mặc dù cả phần tin tức và phần shop (Woocommerce) đều được tích hợp sẵn nhưng tùy biến không cao. Nếu 1 website lớn có nhiều…

43 Likes Comment