Vincom Hà Giang » Bá Sỹ Phạm's Blog
Dự án Mon Bay Hạ Long

Vincom Hà Giang – Thông tin mới nhất về dự án

Giới thiệu dự án Vincom Hà Giang Khu tổ hợp thương mại  dự án Vincom Hà Giang được xây dựng gồm các hạng mục: khu trung tâm thương mại có chiều cao 5 tầng; trong đó bao…

5 Likes 1 Comment