nhọ » Bá Sỹ Phạm's Blog
Gary Harrington

Top 18 người “nhọ” nhất lịch sử thế giới

Xem xong bài viết bạn sẽ phải công nhận, nếu trên đời có thứ gì đen hơn quạ hay chó mực thì chính là Những người có “số nhọ” nhất lịch sử này. Cùng xem…

3 Likes Comment