hồng vũ sông công » Bá Sỹ Phạm's Blog
Phối cảnh 3D khu đô thị Hồng Vũ - Sông Công

Khu đô thị Hồng Vũ – phố xanh trong lòng đô thị

Thành phố Sông Công được quy hoạch là một đô thị công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Sông Công đã và đang thu hút nhiều dự án đầu…

26 Likes Comment