đăng nhập » Bá Sỹ Phạm's Blog
Thay đổi đường dẫn trang quản trị Wordpress

Thay đổi đường dẫn cho trang đăng nhập WordPress

Bài viết cập nhật mới nhất về chủ đề: thay đổi đường dẫn wp-admin cho wordpress các bạn vui lòng xem tại: Thay đổi đường dẫn wp-admin và wp-content cho wordpress Có một số plugin…

3 Likes 1 Comment